Pravidla

1) Systém turnaje
klasika rozlosování každý s každým
maximální počet týmů byl stanoven na 10-12
bude vložen balíček 20ti map z kterého si může každý tým zvolit libovolné dvě mapy
dvě mapy jeden tým a dvě mapy soupeř pátá mapa bude dodána organizátorem cupu na web ke stažení a nebude se nacházet v daném balíčku
vybrané mapy si týmy soupeřící v daném kole mezi sebou zdělí nejpozději do úterka 24:00 daného týdne
každé kolo Cupu trvá vždy relativně jen dva dny a je zahájeno pátečním vložením páté tratě na náš web ke stažení cca21:00 a ukončeno v neděli v 24:00
V případě shody, rozhodne skore.
pro první čtyři týmy jsou připraveny ceny
za vyhraný zápas si tým připíše 3 body, za prohraný 1 bod, kontumační prohra 0 bodů

2) Tým
Soupiska
sopiska ke staženi v bloku soupisky týmů
Tým musí zaregistrovat nejméně 4 hráče, maximální počet není omezen
Nejprve si zaregistrujete tým. Po přihlášení můžete upravovat soupisku hráčů a další věci kolem klanu až do zahájení cupu. Hrát smějí pouze hráči kteří jsou na soupisce a ověřeni
CL přihlášeného clanu je povinen poslat kompletní soupisku svého clanu včetně všech loginů na email cupu ORCup@centrum.cz
Do soupisky se dále uvádí kontakt na CL popřipadně ACL a adresa webu
Klan nebo hráč, který není ověřen nemůže nastoupit do turnaje.

Hráči
Každý hráč může hrát v turnaji pouze za svůj klan. Není dovoleno hostování hráčů z jiných klanů, ani hrát za více klanů. Aby hráč mohl nastoupit, tak musí být uveden na soupisce týmu. Při porušení tohoto pravidla bude hráč z turnaje vyloučen a příslušnému týmu budou jeho body odečteny. Každý hráč by měl po celou dobu trvání turnaje nosit tag svého klanu. Tato skutečnost se v nepravidelných intervalech kontroluje každý den.

Přestupy
V turnaji nebudou přestupní ani doplňující období, proto doporučujeme zaregistrovat si všechny hráče týmu do začátku turnaje

3) Herní mód
Herní mód: Time attack
Čas: 5 minut (300s)
Bodování: 7 hráčů (5,4,3,2,1,1,1,0,0....0) – bez zajetého času 0 bodů
V time attacku dochází občas k prohození hráčů se stejnými časy. Na serveru bude vždy zvolen admin týmů, který dohlédne na tuto skutečnost.

4) Zápasy
Čas
Termín CW si domlouvají clany mezi sebou
Na soupeře se čeká od počátku CW max 15 minut, v případě, že se soupeř nedostaví, udělejte screen a CW bude zkontumováno, přítomný clan vyhraje kontumačně

Server
CW se jede ALL vs. ALL, proto si zajišťujte solidní hrací servery
server zajištuje clan uveden v programu jako první, ovšem clany se můžou mezi sebou dohodnout a zajištění serveru si prohodit, v případě nutnosti může být zapůjčen server, bude-li v dostatečném předtihu obědnán u organizátorů cupu
je-li server špatně nastaven, požádejte o sjednání nápravy případně se přesuňte na jiný, správně nastavený server.
server musí být uzamčen (neměl by být volně přístupný)
možnost vypnutí vozidel ostatních hráčů musí být povolena

Nasazování hráčů
Minimální počet hráču pro odjetí cw je 3, v případě menšího počtu bude CW kontumováno.
pokud hráč během závodu opustí server bez vysvětlení, tento hráč se může kdykoli v průběhu mapy do závodu vrátit a pokračovat.

Průběh zápasu
Soupeři si jsou povinni navzájem překontrolovat přihlášene hráče na hracím serveru během CW, bude-li přítomen neregistrovaný jezdec, nebo jezdec s chybným loginem, je povinen opustit hrací server. Neučiní-li tak po výzvě a dál se bude účastnit CW udělejte screen, kde bude jasně vidět varování a login jezdce
zápas je zahájen v okamžiku, kdy s jeho startem souhlasí CL (nebo jimi pověřený hráč) obou týmů
všichni hráči neúčastnící se zápasu musí být přepnuti na diváka (spect) ve volném (free) módu.
diváci nesmí v průběhu závodu vstoupit do chatu pokud to není nezbytně nutné.( v nutném případě nerespektování kik nebo i ban)
Po dokončení dané trati jste povinni udělat screen a po skončení CW posílá výsledky vždy clan, který je uveden v programu jako první a to výsledek s body obou clanů. Organizátor není povinen si výsledky zjišťovat na webech clanů ani jinym spůsobem
Výsledky se posílají na email Cupu tedy - ORCup@centrum.cz , do emailu napište konečný výsledek a body vašich hráčů i body hráčů protivníka, v případě technických problémů, je možno poslat výsledek na ICQ organizátorů.

5) Cuty (zkratky)
Cuty jsou v tomto turnaji zakázány. Pokud nějaký tým objeví nebo má podezření na cut, je povinen tuto trať oznámit adminovi turnaje, který ji buď opraví nebo vymění a nebo se bude při zápase hlídat tento cut.
Za cut je považováno:
- je-li trať projeta v jiném směru nebo jinou cestou než zamýšlel autor
- hráč projede checkpointy v jiném pořadí nebo směru než zamýšlel autor
- hráč se v checkpointu otočí
- hráč úmyslně opustí trať přejetím mantinelu a nebo se vrátí na trať stejným způsobem.
6) Cheaty
- hráč, který použije jakýkoli cheat, byť jen náznak, bude ihned z turnaje vyloučen a jeho body budou týmu odebrány.
7) Chování hráčů
Hráči se po celou dobu turnaje musí chovat ke svým oponentům slušně, nesmí je urážet ať už vulgárně, či slovně napadat. Přímo při zápasu případné spory vyřeší admin hned na místě, jiné spory musí být doloženy screenem. Admin turnaje pak příslušnou situaci posoudí a vyhodnotí.
Při prvním konfliktu bude hráč varován. Při druhém napomenutí bude vyloučen z turnaje. (Jeho body týmu zůstanou).
8) PROTESTY A DOKAZOVÁNÍ PROHŘEŠKŮ
- za důkaz jsou považovány pouze screeny (ze hry nebo jiných aplikací) a replaye
- protest neobsahující jasné důkazy bude ignorován
- protest obsahující podrobný popis události a důkazy zasílejte na e-mail ORCup@centrum.cz popřipadně na icq pořadatelů
- přestupek nedoložený důkazy může být trestán pouze v případě, že se provinilá strana přizná
- tak jako u soudu i u nás platí, že přiznání je polehčující okolností a bude k tomu přihlédnuto (např. nižším bodovým odpočtem).

9) Mapy (traťe) Stavitelem map: Waki a z malé části Kukačka
V každém kole se pojede 5 tratí, které budou na další kolo k dispozici vždy nejpozději v pátek (cca v 21 hodin).
Tyto tratě budou v rozmezí 20-40 sekund. Bude se jednat o 5 technických map na každé kolo
Budou postaveny specielně pro O.R.C. a nesmějí být nikde zveřejněny před jeho zahájením
Balík 20ti map bude zveřejněn před začátkem turnaje v dostatečném termínu, z důvodu výběru map týmy
Na každý týden je možnost si vybrat pokaždé jiné dvě mapy z daného balíku 20ti map
Pro týmy, které nedodají soupeři v daném termínu své 2 vybrané mapy je připraven postih v podobě odebrání bodů

Pravidla jsou platná pro všechny hráče a týmy bez vyjímek. Jejich neznalost nikoho neomlouvá. O potrestání a výši trestu rozhoduje pořadatel cupu. Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu pravidel pokud to bude nutné. O této změně musí být informováno na hlavní straně. Změna bude platná od následujícího kola.