Tabulky a rozpis

Hanulka.cz - nejkrásnější pohlednice
ORC
......
  Wx 
  OZ 
 Antis
         
  L7s

   ??

 ?? 
 ??
 ??
SKORE BODY
..........
......
.......
.......
..........
........
..........
.......
.......
.......
...........
.........
 Wx
......
ORC
 77:8
   56:29
  51:34
:
 :
 :
 :
 184 
 9
  OZ
......
 8:77
ORC
   5:80
  38:47
   :
 :
 :
 :
  51
 3
 Antis
......
 29:56
 80:5
ORC
  73:12
   :
 :
 :
 :
 182
 7
 L7s
......
 34:51
 47:38
   12:73
ORC
   :
 :
 :
 :
  81      
 5
 ??
......
  
 :
 
  :
ORC
  
 :
  
 

 ??
......
 :
 :
   
  :
   :
ORC
 :
  
 

 ??
......
 :
 :
   :
  :
   :
 :
ORC
 :
 

 ??
......
 :
  :
   :   :
   :
 :
  :
ORC
 

1.kolo
 Body Skore
 Wx:Antis
56:29
3:1
OZ :L7s
  38:47
1:3
 :   :
:
 :
  :
:
2.kolo
 Body
Skore
 Wx:L7s
  51:34
3:1
OZ :Antis
  5:80
1:3
 :    : :
 :
  : :
3.kolo
 Body
Skore
 L7s:Antis
  12:73
1:3
OZ :Wx   8:77
1:3
 :
  :
:
 :
  :
:
4.kolo
 Body
Skore
 :   :
:
OZ :
  :
:
 :
  :
:
 :
  :
:
5.kolo
 Body
Skore
 :
  :
:
 :
  :
:
 :
  :
:
OZ :
  :
:
6.kolo
 Body
Skore
 :
  :
:
OZ :
  :
:
 :
  :
:
 :   :
:
7.kolo
 Body
Skore
OZ :
  :
:
 :
  :
:
 :   :
:
 :
  :
: